Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag, d. 24-06-2018 kl. 15 – 16

Generalforsamlingen i Haderslev Basketball Klub finder sted på søndag, den 24-06-2018 kl. 15-16 hos John Christiansen på Rosenbakken 31.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

6. Valg af formand

8. Valg af den øvrige bestyrelse, 1 medlem

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

10. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vedhæftet er klubben’s vedtægter (klik her)

Skriv et svar