Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag, 3. September kl 18 i Haderslev Idrætscenter

Hermed indkalder bestyrelsen i Haderslev Basketball Klub Corpia til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag, 3. September 2019 kl 18 i Haderslev Idrætscenter. Lokale bliver oplyst senere. Emner: Kontingent forhøjelse for ungdomsspillere Generelt samtykkeerklæring til offentliggørrelse af billeder fra kampe og træning på Fortsæt læsning Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag, 3. September kl 18 i Haderslev Idrætscenter

Referat fra den ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling blev afholdt d. 6-6 i HIC, og der var langt større fremmøde end de seneste år, tak for det. Bestyrelsens beretning blev gennemgået. Regnskabet blev godkendt. Budgettet for næste år blev aftalt skal tage udgangspunkt i regnskabet Fortsæt læsning Referat fra den ordinære generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Haderslev Basketball Klub Corpia

Generalforsamlingen i Haderslev Basketball Klub finder sted på torsdag, den 06-06-2019 kl. 19 i Haderslev idrætscenter. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg til dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, Fortsæt læsning Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Haderslev Basketball Klub Corpia