Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Haderslev Basketball Klub

Generalforsamlingen i Haderslev Basketball Klub finder sted på tirsdag, den 21-06-2016 kl. 19 i Haderslev idrætscenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af den øvrige bestyrelse, 3 medlemmer.

9. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vedhæftet er klubben’s vedtægter (klik her)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.