Bestyrelsens beretning 2018-2019

Vi fra bestyrelsen vil starte med at rette en stor tak til de frivillige, der har lagt et stort stykke arbejde omkring de forskellige hold, de har været tilknyttet til, samt de der har hjulpet omkring vores arrangementer som har givet noget indtægt til klubbens kasse. TIL DISSE ARRANGEMENTER ER DET SUPER VIGTIGT AT VI ALLE HJÆLPER I DET OMFANG DET ER MULIGT, DER LIGGER NOGLE UUNDVÆRRLIGE INDTÆGTER SOM MED FÆLLES HJÆLP KAN LØSES UDEN DET ALTID ER DE SAMME SOM ER DEN. Der er samtidig en stor tak til de sponsorer der stadig holder ved, samt de nye der er kommet til. Uden arrangementerne og sponsorerne ville vi ikke have en chance for at få klubben til at hænge sammen økonomisk.

Når denne ros så er uddelt, så er der også lidt ris herfra, vi fornemmer det at være en del af fællesskabet bliver mere og mere udvandet og det er dræbende for klubben, vi i bestyrelsen har i denne sæson flere gange erfaret, at spillere melder fra til udekampe, at der ikke kan samles biler til kørsel til udekampe, der er ingen der kan sidde ved dommerbordet til kampe/stævner etc. Chris Gibson har været tovholder på at løse alt dette, men han bruger alt for mange ressourcer på at få det hele til at gå op. Derudover har vi til de tre sidste generalforsamlinger kun været bestyrelsen til stede.  

Så derfor kære spillere og forældre I må steppe op og bidrage med noget til ovenstående.  Fire af de nuværende bestyrelsesmedlemmer (John, Chris (på valg), Niels (på valg) og Keld) forsætter vores arbejde, i endnu et år, Marie har desværre valgt at træde ud, da hun af arbejdsmæssige grunde ikke kan få enderne til at nå sammen.  

Vi forsætter dog kun hvis nye kræfter melder sig på banen, og hvis vi kan se vi har mulighed for at få kørt en bestyrelse ind inden for en overskuelig tid. Det vil sige at der SKAL findes en erstatning for Marie samt minimum en suppleant og en revisor. Vi har alle aftalt, at vi på sigt gerne hjælper en ny bestyrelse på vej, ved at deltage i bestyrelsesmøder (uden stemmeret) og i evt. udvalg.   

Hvis I mener vi kan gøre noget på en anden måde ift. til ovenstående så er vi lydhøre for nye tiltag.

SPORTSLIGT

Senior: Vi har i denne sæson ikke haft et decideret turneringshold, men hver tirsdag og torsdag har der været god tilslutning til seniortræningen, som er foregået på frivillig basis med ung seniorer og oldboys i skøn forening.

Ungdom: Der var igen i denne sæson tilgang til i ungdomsrækkerne. Stor tak til folk omkring disse hold, som har formået at skabe noget sjov og glæde i træning og til turneringer.

Alt i alt en sæson hvor det lykkedes at bibeholde medlemsantallet fra sidste sæson, og hvor der sportsligt var god udvikling blandt de unge.

ØKONOMI.

Med udgangspunkt i vores plan for i år, hvor vi ikke har haft ansat fuldtidstræner, eller andre lønnede ansatte, er det lykkes os igen i år at få et fint overskud på 5.921,00 dette må betegnes som meget tilfredsstillende, da vi i år både har investeret i bolde til alle ungdomsspillere og haft færre sponsorater ift. sidste år. Det betyder samtidig at vi har positiv likviditet for andet år. Vi ønsker at køre samme linje for næste sæson, og forventer derved, at kunne tilbyde vores ungdomshold lidt ekstra tilskud til stævner og sociale arrangementer.

FREMTIDEN.

Vi har bestemt os for at alt arbejde i klubben er på frivillig basis, og uden der kan betales løn til nogen og derfor er der ikke afsat penge til en lønnet træner til den nye sæson. Dog vil vi give vores frivillige trænere et skattefrit økonomisk tilskud, dette tilskud fastsættes på førstkommende bestyrelsesmøde.  Vi håber på en model som kan være med til at opbygge en træningskultur igennem klubben.

%d bloggers like this: