Ekstraordinær generalforsamling afholdt 03/09/2019

Haderslev Basketball Klub har i aften afholdt den varslede ekstraordinære generalforsamling med et punkt på dagsordenen… Kontingentforhøjelse for ungdomsrækkerne. Det nye kontingent på 900,- DKK per sæson blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen i Haderslev Basketball Klub