Indkaldelse til ordinær generalforesamling i Haderslev Basketball Klub Corpia

Generalforsamlingen i Haderslev Basketball Klub finder sted på Søndag, den 27-06-2021 kl. 16 virtuelt på Zoom eller Microsoft Teams. Linket bliver delt på dette side dagen inden generalforsamlingen

Link til mødet:

Man kan deltage via en web-browser (Chrome, Edge, etc,)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer

8. Valg af den øvrige bestyrelse, 3 medlemmer.

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

10. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vedhæftet er klubben’s vedtægter (klik her)

%d bloggers like this: